Тізімдеме
Барлық санаттар

Пайдаланушы келісімі

Сайт қызметтерін көрсету туралы пайдаланушы келісімі https://magan.kz

Осы Пайдаланушы келісімі https://magan.kz (бұдан әрі "Сайт" деп аталады) мекенжайымен {Исполнl} (бұдан әрі "Орындаушы" деп аталады) және хабарландыруларды іздеу, қарау және/немесе орналастыру мақсатында сайтты пайдаланатын заңды немесе жеке тұлға (бұдан әрі-"пайдаланушы")арасындағы Интернет – ресурсты пайдалану жөніндегі қатынастарды реттейді.

Сайтта тіркеле отырып немесе жарнамаларды іздеу/қарау үшін сайтты пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Пайдаланушы Келісімімен (бұдан әрі "ПК" мәтіні бойынша) келіседі және онда көрсетілген сайтты пайдалануға байланысты құқықтар мен міндеттерді өзіне алады.

Егер Сайтта және/немесе ПК және/немесе Офертада өзгеше тікелей көрсетілмесе, Сайтта кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға бағытталмаған хабарландыруларды орналастыру тегін болып табылады. Сайтта және/немесе ПК және/немесе Офертада арнайы нұсқау болмаған жағдайда, керісінше де дұрыс: пайдаланушы берген тегін хабарландыру оның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес және мақсатсыз берілгенін тікелей көрсетеді. Пайдаланушылар сайттың мүмкіндіктерін адал пайдалануға және пайдаланушылардың нақты мақсаттарына сәйкес келмейтін жарнамаларды орналастыруға жол бермеуге міндетті. Осы ПК-да қолданылатын терминдер

Интернет-ресурс-Интернет желісінде жариялауға арналған және белгілі бір мәтіндік, графикалық немесе дыбыстық нысандарда көрсетілетін интеграцияланған бағдарламалық-аппараттық құралдар мен ақпараттар жиынтығы. Интернет - ресурс Интернет желісін пайдаланушылар үшін домендік атау және (Uniform Resource Locator)-ақпаратқа және бағдарламалық-аппараттық кешенге немесе тиісті мобильді қосымша арқылы қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірегей электрондық мекенжай арқылы қолжетімді.

Сайт-бұл пайдаланушыға жарнамаларды орналастыруға , іздеуге, қарауға мүмкіндік беретін Интернет-ресурс. Сайтқа Барлық құқықтар Орындаушыға тиесілі.

Сайттағы Пайдаланушының жеке кабинеті (бұдан әрі - "жеке кабинет") - пайдаланушының хабарландыруларын орналастыруды, өзге де қызметтерді басқаруға, оларды төлеуге, Сайтта көзделген ақпараттық материалдармен басқа да іс-әрекеттер жасауға қол жеткізу интерфейсі. Кіру пайдаланушының тіркеу деректерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Тіркеу деректері-Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруге арналған пайдаланушының сәйкестендіру деректері. Тіркеу деректері мыналардан тұрады: логин (пайдаланушының e-mail логині ретінде пайдаланылады), пароль, бақылау сұрағы және бақылау сұрағына жауап (пайдаланушы құпия сөзді ұмытып қалған жағдайда қолданылады).Сондай-ақ, пайдаланушы Facebook, Вконтакте, Одноклассники немесе Google+әлеуметтік желісі арқылы кіре алады.

Хабарландыру-пайдаланушы сайтта орналастыратын, белгісіз тұлғалар тобына бағытталған Тауар туралы ұсынысты (байланыс ақпаратын, суреттерді және кез келген ілеспе ақпаратты қоса алғанда) қамтитын сайт пайдаланушысының ақпараттық хабарламасы.

Тауар-пайдаланушы сайтта хабарландыру орналастыратын кез келген тауар, өнім, қызмет, жұмыс туралы ұсыныс немесе басқа ұсыныс.

1. Келісімнің мәні

1.1 Орындаушы сізге осы Пайдаланушы келісімінің мәні болып табылатын шарттарда өз қызметтерін ұсынады.

1.2 Пайдаланушы келісімін Орындаушы ескертусіз өзгерте алады. Пайдаланушы келісімінің жаңа редакциясы, егер ПК жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, оны Сайтта орналастырған сәттен бастап күшіне енеді.

1.3. ПК-нің қолданыстағы редакциясы, сондай-ақ сайтты пайдалану және Сайт қызметтерін көрсету ережелерін реттейтін басқа құжаттар әрқашан Сайтта болады және барлық пайдаланушыларға қол жетімді.

2. Қызметтердің сипаттамасы

2.1. Сайт пайдаланушыға пайдаланушы билік етуге (ұсыныстар жасауға), ал сайттың басқа пайдаланушыларына сайтта орналастырылған ұсыныстарды өз қалауы бойынша және өз жауапкершілігімен қабылдауға немесе қабылдамауға құқылы тауарға қатысты мәміле жасау үшін белгісіз тұлғалар тобына бағытталған ұсыныстарды өз бетінше және тәуекелмен орналастыруға мүмкіндік беретін Интернет-алаң болып табылады. немесе сайтта жарнама орналастырған Пайдаланушымен тиісті мәміле жасамаңыз. Орындаушы ешбір шамада мәмілені ұйымдастырушы, Сатып алушы, сатушы, делдал, агент немесе сайттың қандай да бір пайдаланушысының өкілі және/немесе сайттың пайдаланушылары арасында ұсынылатын/жасалатын мәмілеге қатысты өзге де мүдделі тұлға болып есептелмейді және болып табылмайды. Пайдаланушының сайтта жариялауының арқасында жасалған барлық мәмілелер сайтты пайдаланушылар арасында Орындаушының тікелей немесе жанама қатысуынсыз жасалады және орындалады.

2.2. Орындаушы пайдаланушыға сайтта хабарландыру орналастыру арқылы немесе хабарландырудағы байланыс ақпаратын пайдалана отырып, сайт пайдаланушыларына жасалған кез келген ұсыныстарды сайттың басқа пайдаланушылары алатынына және қарайтынына ешқандай кепілдік бермейді.

2.3. Пайдаланушы контрагентті таңдау кезінде байқампаздықты сақтауға міндеттенеді, өз жауапкершілігімен сайттағы хабарландырудағы ұсыныстың жарамды және заңды екендігіне өз бетінше көз жеткізе отырып, мәміле туралы шешім қабылдайды.

2.4. Сондай-ақ, Орындаушы сайттың көмегімен ақылы қызмет көрсетеді, оны көрсету жария оферта - https://magan.kzservices/oferta арқылы реттеледі

2.5. Сайттың ақылы қызметтерін көрсету жария оферта арқылы реттеледі- https://magan.kzServices/oferta, пайдаланушы ақылы қызметтерді төлеу кезінде келіседі

3. Орындаушының құқықтары мен міндеттері

3.1.Құқықтар

3.1.1 сайтқа келіп түскен ақпарат Орындаушының меншігі болып саналады. Егер Пайдаланушымен керісінше немесе қолданыстағы заңнаманың тиісті талаптары туралы жазбаша уағдаластық болмаса, орындаушы осы ақпаратқа қатысты құпиялылықты қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттеме алмайды.

3.1.2 сайтта қамтылған ақпарат, егер мұндай ақпаратты қамтитын бетте керісінше анық көрсетілмесе, Орындаушының жазбаша рұқсатынсыз көшірілмейді немесе Жарияланымдар үшін пайдаланылмайды. Сайтта қамтылған ақпаратты көшіруді жеке тұлғалар ғана жеке пайдалану үшін жүзеге асыра алады.

3.1.3 Орындаушы ешбір жағдайда сайтты пайдалануға немесе оны пайдалану мүмкін илистігіне байланысты туындаған залал, залал немесе шығыстар үшін жауапты болмайды.

3.1.4. Орындаушы кез келген уақытта өз қалауы бойынша пайдаланушының осы ПК-ты сақтауы тұрғысынан, оның ішінде бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, автоматты режимде хабарландыруларды іріктеп тексеруді жүргізуге құқылы. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, оның ішінде осындай бұзушылықтар туралы үшінші тұлғалардан шағымдар алған жағдайда, Орындаушы хабарландырулардың сапасын, олардың осы ПК және Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына сәйкестігін анықтауға, хабарландыруды Қабылдамауды немесе бұғаттауды және/немесе Пайдаланушының жеке кабинетке кіруін қоса алғанда, пайдаланушының сайттың белгілі бір қызметтеріне кіруін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы. бұл туралы пайдаланушының хабарламалары. Орындаушының шешімі бойынша Сайтта пайдаланушының хабарландыруларын және/немесе тіркеу деректерін бұғаттау уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін, бұл Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімін бұзған бұзушылықтардың көлемі мен санына және орындаушы белгілеген сайтты пайдалану ережелеріне байланысты. Пайдаланушы жіберілген бұзушылықтарды жойған жағдайда, Орындаушы бұрын бұғатталған хабарландыруды немесе Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруін қалпына келтіруге құқылы.

3.1.5. Орындаушының осы ПК және Сайтты пайдалану және Сайт қызметтерін көрсету ережелерін реттейтін өзге де құжаттарды біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы бар. Егер тиісті құжаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, аталған құжаттардың жаңа редакциясы сайтта орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.

3.2 міндеттері

Осы Пайдаланушы келісімі шеңберінде Орындаушы міндеттенеді:

3.2.1 пайдаланушыға Сайтта хабарландырулар орналастыруға, сайттың базасында орналасқан басқа пайдаланушылардың хабарландыруларын Орындаушы белгілеген ережелер мен шектеулерге сәйкес іздеуге мүмкіндік беру.

3.2.2 пайдаланушыға өзінің жарнамасына қол жеткізуді басқаруға және белгілі бір уақытта пайдаланушыларға оның жеке кабинеті арқылы қол жетімді басқа параметрлерді орнатуға мүмкіндік беру.

3.2.3 пайдаланушыға хабарландыруды және/немесе тіркеу деректерін кез келген уақытта өз қалауы бойынша жою мүмкіндігін беру.

3.2.4 пайдаланушыға сайтта орналастырылған барлық ақпаратты сайттағы жеке кабинет арқылы өз қалауы бойынша кез келген уақытта толығымен жою мүмкіндігін беру.

4. Тіркеу кезіндегі пайдаланушының міндеттемелері

Осы Пайдаланушы келісімі шеңберінде пайдаланушы:

4.1 осы ПК ажырамас бөлігі болып табылатын хабарландыруларды жариялау ережелерін білу және сақтау.

4.2 Ресей Федерациясының заңнамасын және халықаралық заңнаманы бұза отырып, сайт арқылы ақпаратты кез-келген жолмен орналастырмаңыз.

4.3 көрінеу анық емес ақпаратты орналастырмаңыз.

4.4 егер пайдаланушының оған тиісті құқықтары болмаса, сайтты, материалдарды және/немесе тауарларды пайдалана отырып орналастыруға және/немесе беруге болмайды. Бұл авторлық құқықтармен, сауда белгілерімен, патенттермен қорғалған материалдарға, сондай-ақ ақпаратты таратпау, құпиялылық туралы келісімдерге, мұндай рұқсаттар болмаған жағдайда тиісті рұқсаттарды алу қажет тауарларға және т.б. қатысты.

4.5 сайттың ақпараттық қауіпсіздігін бұзбаңыз.

4.6 пайдаланушы жағында орындалатын кодты, кез келген енгізілген нысандарды енгізбеңіз, frame және iframe, каскадты стиль кестелерін, html кодын пайдаланыңыз.

4.7 біреудің атымен немесе басқа біреудің атынан (жеке тұлға немесе ұйым) ұсынылмау. Басқа пайдаланушылар мен сайт әкімшілігін кез-келген жолмен сәйкестендіруге қатысты жаңылыстырмаңыз.

4.8 пайдаланушы авторы болып табылмайтын сайттағы кез келген материалдарды жоймаңыз және/немесе өзгертпеңіз.

4.9 телефондар, пошталық мекенжайлар, электрондық пошта мекенжайлары туралы ақпаратты сайттың тақырыбынан басқа мақсаттар үшін пайдаланбау (хабарландыруларды іздеу, қарау және орналастыру).

4.10 басқа біреудің e-mail мекенжайын немесе пайдаланушының пайдалану құқығы жоқ мекенжайды пайдаланып тіркелмеңіз.

4.11 жеке кабинетке кіру паролін үшінші тұлғаларға бермеуге. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың өзіне келтірген, пайдаланушының Жеке кабинеттен парольді басқа тұлғаға қасақана немесе қасақана бермеуі салдарынан туындаған барлық залалы үшін толық жауап береді. Пайдаланушы құпия сөздің құпиялылығын сақтауға және сайтты оның паролі арқылы кез келген пайдалануға жауапты.

4.12 сайтта тіркеле отырып, Пайдаланушы өзі көрсеткен ақпараттық және жарнамалық сипаттағы хабарламаның электрондық пошта мекенжайына орындаушыдан және оның серіктестерінен "жазылудан бас тарту"батырмасын басу арқылы бас тартуға келіседі.

4.13. Сайтқа кірген кезде сайттағы пайдаланушының мінез-құлқын талдау, пайдаланушының қызығушылығын анықтау және жарнамалық хабарламалар науқанын оңтайландыру мақсатында пайдаланушының cookies файлдары сақталады. Cookies файлы-веб-сервер жіберетін және пайдаланушының компьютерінде сақталатын мәтіндік файл пайдаланушының аутентификациясы, оның сеансының күйін бақылау және Веб-сайт пайдаланушыларының Интернет желісінде пайдалануы туралы статистиканы сақтау үшін пайдаланылады. Сайтқа кірген кезде Пайдаланушы сайттағы пайдаланушының мінез-құлқын талдау және оларға мақсатты жарнамалық хабарламалар алу мақсатында оның cookies-файлдарын сақтауға және оларды үшінші тұлғаларға беруге келіседі. Пайдаланушы өзінің cookies файлдарын талдау кезінде алынған өңделген деректерге сәйкес мақсатты жарнаманы алуға келіседі. Пайдаланушы өзі пайдаланатын веб-шолғыштың құпиялылық / құпиялылық / жеке деректер параметрлеріндегі параметрлерді өзгерту арқылы cookies файлдарын сақтаудан бас тарта алады.

5. Сайтта хабарландыруларды орналастыру ережесі

5.1 хабарландырулардағы ақпараттың дұрыстығына оларды берушілер (хабарландыруларды орналастырған пайдаланушылар) жауапты болады. Орындаушы сайт арқылы пайдаланушы орналастыратын және/немесе тарататын хабарландыруларды алдын ала тексеруді жүзеге асыруға міндетті емес. Пайдаланушы хабарландыруларды орналастыруға, таратуға және іздеуге байланысты барлық тәуекелдерді, соның ішінде сенімділікті, толықтығын немесе пайдалылығын бағалауды өз бетінше бағалауы керек екенін түсінеді және келіседі.

5.2 Орындаушы өз қалауы бойынша пайдаланушыға хабарландыруларды орналастырудан және/немесе таратудан бас тарту, сондай-ақ пайдаланушыны алдын ала хабардар етпей және себептерін түсіндірместен сайттан хабарландыруларды жою құқығын өзіне қалдырады.

5.3 Орындаушы хабарландырулардың мазмұны мен орналастыру шарттарына қойылатын талаптарды өзгертуге құқылы.

5.4 Орындаушы оқырманды қабылдауға ыңғайлы қасиеттерді беру мақсатында хабарландыруларды редакторлық өңдеу құқығын өзіне қалдырады.

5.5 Орындаушы хабарландыру авторларымен хат алмаспау құқығын өзіне қалдырады.

5.6. Сайтта кескіні (оның ішінде фотосуреті) бар хабарландыруды орналастыра отырып, Пайдаланушы Орындаушыға көрсетілген кескінді (өнер туындысын пайдалануға ашық лицензия) пайдалану құқығын мынадай тәсілдермен береді:

Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 1270 бабында қарастырылған;
Интернет желісінде және/немесе электрондық поштаны пайдалана отырып, үшінші тұлғалар-Интернет желісін пайдаланушылар арасында орналастыру және тарату. Көрсетілген суреттерді тарату/орналастыру жүзеге асырылатын орындарды, уақытты, аудиторияны, сайттарды Орындаушы өз қалауы бойынша дербес айқындайды. Бұл ретте Орындаушы мұндай орналастыруға және таратуға, сондай-ақ Интернет желісін пайдаланушы үшінші тұлғалардың пайдаланушының хабарландыруы бойынша пайдаланушыға жүгінуіне кепілдік бермейді;
суретті Интернет желісінде Орындаушының жарнамалық материалы ретінде орналастыру.
Жоғарыда көрсетілген пайдалану құқығын пайдаланушы сайтта тиісті бейнесі бар хабарландыруды орналастырған сәттен бастап көрсетілген құқықты үшінші тұлғаларға беру мүмкіндігімен кескінге айрықша құқықтың бүкіл қолданылу мерзіміне пайдаланушы Орындаушыға өтеусіз, аумақты шектемей береді. Пайдаланушы Суреттерді автордың аты-жөнін көрсетпестен пайдалануға рұқсат береді, сонымен қатар көрсетілген суреттердің үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбауын қамтамасыз етеді.

5.7 сайтта жариялауға хабарландырулар жіберілмейді:

5.7.1 мазмұны Ресей Федерациясының заңнамасын бұзады (зорлық-зомбылықты, нәсілдік өшпенділікті, порнографияны және т.б. насихаттауды қамтиды).

5.7.2 мазмұны адамгершілік пен адамгершіліктің жалпы қабылданған нормаларын бұзады.

5.7.3 сайт саясатына және сайтта хабарландыруларды орналастыру ережелеріне қайшы келетін ақпарат.

5.7.4. Өткізу үшін арнайы рұқсаттар алу талап етілетін тауар туралы ұсынысты қамтитын, мұндай рұқсаттар болмаған кезде.

5.7.5. Қолданыстағы Ресей заңнамасымен және/немесе халықаралық келісімдермен шектелген немесе тыйым салынған тауар туралы ұсынысты қамтиды.

6. Пайдаланушылардың жеке ақпаратына қол жеткізу

6.1 Сайтта пайдаланушы орналастырған хабарландырулардағы барлық ақпарат, жеке кабинетке кіру паролін және осы Бөлімде қамтылған ақпаратты қоспағанда, жалпыға қолжетімді болып табылады. Сайтта хабарландыруларды орналастыра отырып, Пайдаланушы орналастырылған ақпарат сайтта ашық қолжетімділікте жарияланатынын, яғни Интернет желісіне шығатын құрылғыдан кез келген жерде орналасқан кез келген сайтқа кірушіге (тұлғалардың шектеусіз тобына) танысу үшін қолжетімді екенін түсінеді. Тиісінше, пайдаланушы ақпаратты осындай орналастырумен байланысты барлық тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді: спам-хабарламаларды жіберу үшін тізімдерге электрондық пошта мекенжайының түсу қаупі, электрондық пошта мекенжайының әртүрлі алаяқтарға түсу қаупі, SMS-спамерлерге телефон нөмірінің түсу қаупі және/немесе SMS-алаяқтар және ақпаратты осындай орналастырудан туындайтын өзге де тәуекелдер.

6.2 пайдаланушының хабарландырудағы ақпараттың өзгеруіне қол жеткізуі ол Сайтта тіркелу кезінде пайдаланушы таңдаған бірегей логин мен пароль негізінде ғана жүргізіледі. Құпия сөздің сақталуына Пайдаланушының өзі жауапты.

6.3 кіру паролін жоғалтқан кезде пайдаланушы тіркелу кезінде көрсеткен электрондық поштаға парольді еске салуды алуға және жеке кабинетке кіруге мүмкіндігі бар.

6.4 Орындаушы сайт пайдаланушыларының жеке ақпаратын рұқсатсыз пайдаланудан аулақ болу үшін барлық мүмкін күш-жігерді жұмсайды. Алайда, Орындаушы Пайдаланушының жеке ақпаратын мақсатсыз пайдаланғаны үшін жауап бермейді:

Орындаушының бақылауынан тыс бағдарламалық қамтамасыз етудегі, серверлердегі немесе компьютерлік желілердегі техникалық ақаулар;
сайтты үшінші тұлғалардың мақсатынан тыс әдейі немесе қасақана пайдаланбауына байланысты сайттың жұмысындағы үзілістер,
тіркеу шарттарына және орындаушымен жасалған шарттарға байланысты осы ақпаратқа қол жеткізе алмайтын басқа тұлғаларға пайдаланушылардың сайттан (оның ішінде байқаусызда) парольдерді немесе ақпаратты беруі.
6.5. Пайдаланушы дербес және ерікті түрде осы Пайдаланушы келісімін орындау мақсатында Орындаушыға өзі туралы дербес және өзге де мәліметтерді (пайдаланушының Тегі, Аты, Әкесінің аты немесе бүркеншік аты, электрондық пошта мекенжайы, ұялы телефон нөмірі, сондай-ақ пайдаланушы сайтты пайдалану кезінде берген кез келген өзге де ақпарат) ашық қолжетімділікте беру немесе орналастыру туралы шешім қабылдайды.

6.6. Сайтта тіркеле отырып, Пайдаланушы 2006 жылғы 27 шілдедегі №152 ФЗ ("Дербес деректер туралы") сәйкес өзі енгізген жеке деректерді (аты-жөні, телефоны, e-mail және т.б.) жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келіседі. Егер үшінші тұлға https://magan.kz серіктесі болса және пайдаланушыларға қосымша қызметтер көрсету үшін ақпараттық жүйелерді ұсынса, пайдаланушы бұл деректерді үшінші тұлғаға беруге келіседі. Мұндай жағдайда деректерді үшінші тұлғаға беру осы деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз ететін автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылуға тиіс, ал үшінші тұлға жағындағы ақпараттық жүйе тиісті сертификатқа ие болуға тиіс. Деректерді трансшекаралық беру ақпараттық жүйенің серверлері орналасқан шет мемлекетте Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғау қамтамасыз етілген жағдайда ғана мүмкін болады. Пайдаланушы кез-келген уақытта info@alma-center.ru қолдау қызметіне хабарласу арқылы өз есептік жазбасын өшіре алады.

6.7 пайдаланушының профильдегі жеке ақпараттың өзгеруіне қол жеткізуі (Тегі, Аты, Әкесінің аты және т.б.) тіркеу кезінде пайдаланушы енгізген бірегей логин мен пароль негізінде ғана жүргізіледі.

7. Сайт материалдарын пайдалану

7.1 сайттың әрбір пайдаланушысы оның атынан орналастырылған ақпаратқа және осы орналастырудың салдарына жауап береді.

7.2 Сайт тек ақпарат беру құралы болып табылады және орындаушы ешқандай жағдайда оның дұрыстығы мен өзектілігі үшін жауап бермейді.

7.3 Орындаушы сайттан ұқыпсыз, ұқыпсыз немесе көрінеу толық емес ақпаратты алып тастау үшін барлық мүмкін күш-жігерді жұмсайды, алайда, сайып келгенде, ол үшін жауапкершілік оны орналастырған адамдарға жүктеледі.

7.4 сайт материалдарын қайта басып шығару және өзге де пайдалану кезінде сайтқа сілтеме міндетті болып табылады.

7.5 егер Пайдаланушы хабарландыруды немесе хабарландырудағы ақпараттың бір бөлігін сайттан тыс өзінің дерекқорында сақтаған жағдайда, бұл үшін пайдаланушы Дербес деректер операторы ретінде "дербес деректер туралы" заң шеңберінде жауапты болады.

7.6 сайттан ақпаратты оқу үшін бағдарламалық құралдарды (сценарийлерді, роботтарды) пайдалануға жол берілмейді

7.7 сайттың логотипі, атауы, дизайн элементтері, дизайны және жалпы көрінісі Орындаушының меншігі болып табылады және оларды пайдалануға тыйым салынады.

8. Кепілдіктер мен жауапкершілік

8.1. Пайдаланушы өз бетінше, өз қалауы бойынша және Орындаушының бақылауынан тыс сайтта жарнамалық сипатта болуы мүмкін жарнамаларды орналастыратындықтан, пайдаланушы сайтта орналастырылған барлық жарнамаларға қатысты жарнама беруші және жарнама таратушы болып саналады, бұл "жарнама туралы" Федералдық заңы мен Ресей Федерациясының Әкімшілік Кодексінде қарастырылған.

8.2. Сайтта хабарландыруларды орналастыра отырып, Пайдаланушы хабарландыруда көрсетілген тауарларды, оның ішінде тауардың міндетті сертификаттаудан өткендігін (егер бұл тауардың осы түрі үшін заңнамада көзделген болса) сатуға құқылы екендігіне кепілдік береді. Пайдаланушы осы тармақта көрсетілген кепілдіктерді бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Орындаушы Пайдаланушыдан тиісті хабарландыруда көрсетілген тауарға растайтын құжаттарды (декларацияны/сәйкестік сертификатын қоса алғанда) сұратуға құқылы. Пайдаланушы тауарға растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, Орындаушы Орындаушыға қандай да бір айыппұл санкцияларын қолданбай сайттан тиісті хабарландыруды алып тастауға құқылы.

8.3. Пайдаланушы өзі орналастырған хабарландыру мазмұнының қолданыстағы Ресей заңнамасына сәйкес келуіне жауап береді, бірақ "Ресей Федерациясындағы халықты жұмыспен қамту туралы", "Жарнама туралы", "Балаларды денсаулығына және дамуына зиян келтіретін ақпараттан қорғау туралы"заңмен шектелмейді. Пайдаланушы орналастырған хабарландыруларға/және немесе тиісті хабарландыруда көрсетілген тауарға қатысты Орындаушыға үшінші тұлғалар (мемлекеттік органдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) талап қойған жағдайда, пайдаланушы мұндай талаптарды дербес және өз есебінен реттеуге, ал орындаушыда жоғарыда көрсетілген талаптарға байланысты залалдар туындаған жағдайда оларды орындаушыға өтеуге міндеттенеді. толық көлемде.

8.4. Интернет-сайттардың пайдаланушыларын сәйкестендіру техникалық себептерге байланысты қиын болғандықтан, Орындаушы тіркелген пайдаланушылардың шынымен өздері үшін берілген адамдар екендігіне жауап бермейді және осы себепті пайдаланушыға немесе басқаларға келтірілген зиян үшін жауап бермейді.

8.5. Сайттағы ақпаратты пайдалана отырып, пайдаланушы сайтта орналастырылған ақпараттың ықтимал сенімсіздігімен байланысты тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды, сондай-ақ кейбір ақпарат оған қауіп төндіретін, қорлайтын, әдейі жалған, дөрекі, әдепсіз болып көрінуі мүмкін және өзі үшін сайтты пайдалану мүмкіндігі туралы шешім қабылдайды.

8.6. Орындаушы пайдаланушы жариялаған хабарландырулардың сайт пайдаланушыларының белгілі бір санымен немесе кем дегенде біреуімен қаралуына кепілдік бермейді.

8.7. Орындаушы сайт пайдаланатын бағдарламалық жасақтаманың, серверлердің және компьютерлік желілердің қателер мен компьютерлік вирустардан таза екеніне кепілдік бермейді. Егер сайтты пайдалану деректердің жоғалуына немесе жабдықтың бұзылуына әкеліп соқтырса, Орындаушы бұл үшін жауап бермейді.

8.8. Орындаушы осы Пайдаланушы келісімін және/немесе сайтты пайдаланудың немесе хабарландыруларды орналастырудың өзге де қағидаларының талаптарын бұзған пайдаланушының қол жеткізуін өз қалауы бойынша, тұтастай алғанда да, оның ішінде Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруін тоқтату немесе уақытша тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады.

8.9. Осы ПК шеңберінде туындаған барлық даулар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес Орындаушының орналасқан жері бойынша сотта қаралуға жатады. Осы Келісім Орындаушы мен пайдаланушы арасында агенттік қатынастарды, серіктестік қатынастарын, бірлескен қызмет жөніндегі қатынастарды, жеке жалдау қатынастарын немесе осы келісімде тікелей көзделмеген қандай да бір өзге қатынастарды орнату ретінде түсінілмейді.

Мәзір
Біздің сайтқа тіркеліңіз

және алыңыз: 300 ₸ өзіңіздің бонустық шотыңызға!

Кіру немесе тіркелу

Біздің сайтқа тіркеліңіз

және алыңыз: 300 ₸ өзіңіздің бонустық шотыңызға!

Құпия сөз

Бұл Сайт пайдаланушылардың онымен ыңғайлы жұмыс істеуі үшін cookies файлдарын пайдаланады. Сайтты одан әрі пайдалануды жалғастыра отырып, сіз онымен келісесіз. Қосымша ақпарат қол жетімді Cookie пайдалану саясаты

Түсінікті
Сайтқа оралу
Қоржын бос
тауар
тауардың
Қосу
Сайтқа оралу
сомасына
Сізге арналған ұсыныстар
Хабарландырулар жоқ